Behandling
af nyrekræft

Valg af behandlingsmetode er ikke kun et spørgsmål om stadie og type af nyrekræft, men afhænger også af den enkeltes ønsker og behov.

Overordnet vælger lægerne mellem tre behandlingsformer – operation, stråleterapi og medicinsk behandling.

Behandling
af nyrekræft

image not found

Varighed: 2.18 min

Målrettet behandling

Video-04-balance

Varighed: 3.14 min

Målrettet behandling

Medicinsk behandling med proteinkinasehæmmere fungerer primært ved at hæmme dannelsen af nye blodkar i kræftknuden. Disse hæmmere kan omfatte blandt andet tyrosinkinasehæmmere, også kaldet TKI´er, samt mTOR-hæmmere. I dag behandler man primært med TKI’er.

Immunterapi

Video-05-dendrit

Varighed: 2.38 min

Immunterapi og
immunforsvaret

Immunterapi hjælper kroppens eget immunsystem med at bekæmpe kræftcellerne. Denne film forklarer princippet bag immunterapi og samspillet med immunforsvaret.

Video-06-kombinationsbehandling

Varighed: 3.56 min

Kombinationsbehandlig

Kombinationsbehandlingen består af to typer immunterapi, der sætter ind to forskellige steder i den proces, der normalt bremser immunsystemets arbejde. Se mere om kombinationsbehandlingen i denne film.

Video-07-infusion

Varighed: 2.39 min

PD-1 antistoffer

Behandlingen med PD-1 antistoffer kan hjælpe dit immunforsvar med at opdage kræftcellerne og slå dem ihjel. I denne film bliver du klogere på, hvordan PD-1 antistofferne virker.

Strålebehandling

Strålebehandling er en lokalbehandling, der kan gives som selvstændig behandling eller som supplement til de andre behandlinger for nyrekræft.

Strålebehandling virker ved at strålernes energi ødelægger DNA molekylerne inden i kræftcellerne. Derved forhindres kræftcellerne i at vokse og dele sig og går derfor til grunde.

Strålebehandling

onevideo

Varighed: 1.03 min

Det fælles
behandlingsvalg

Video-09-consultation

Varighed: 2.45 min

Det fælles
behandlingsvalg

Et fælles behandlingsvalg er det valg du og din læge sammen træffer om din behandling. Du er ekspert på dit liv og dine behov. Lægen er ekspert på den sygdom som bringer dig i kontakt med sundhedssystemet.

Tag behandlingsvalget - sammen med din læge!

Se mere om behandlingsvalg
Hvad er nyrekræft?
Typer og stadier af nyrekræft
Behandling af nyrekræft
Det fælles behandlingsvalg