Diagnose og
stadieinddeling
af nyrekræft

På denne side, kan du se mere om forskellige typer af nyrekræft, og blive introduceret til betegnelsen for stadier.

En grundig udredning er nødvendig, for at lægen kan vide hvilke behandlinger, der er relevante.

Diagnose og
stadieinddeling
af nyrekræft

Typer og stadier af nyrekræft

Varighed: 2.33 min

Udbredelse og type
af nyrekræft
bestemmes

Udbredelse og type af nyrekræft
Udbredelse og type af nyrekræft

Udbredelse og type
af nyrekræft bestemmes

Diagnosen handler ikke kun om at konstatere nyrekræften – lægen har også brug for at vide, hvor udbredt sygdommen er. Det er nemlig med til at afgøre, hvilken behandling lægen kan tilbyde.

Er der mistanke om nyrekræft, bliver man henvist til nærmeste urinvejskirurgisk afdeling. Der vil her blive taget stilling til om der skal foretages yderligere undersøgelser som f.eks supplerende CT scanning, biopsi, nyrefunktionsundersøgelse med mere for at afklare diagnosen nærmere. Den endelige type nyrekræft vil i nogle tilfælde først blive præciseret efter en operation.

Vævsprøve tages
til diagnosticering

Afslører skanningen en knude, vil det blive vurderet på en fælles lægekonference, hvorvidt der er behov for at tage en vævsprøve fra nyretumoren, en såkaldt biopsi. En biopsi kan vise, om knuden er godartet eller ondartet. I nogle tilfælde vil lægerne foreslå operation med det samme. I andre tilfælde skal lægerne bruge biopsier fra bl.a lymfeknude, lever eller andet væv før det videre forløb kan planlægges.

Er knuden ondartet, vil man også bestemme, hvilken specifik type nyrekræft der er tale om.

Nyrekræft kan overordnet set deles op i fem hovedtyper på baggrund af vævstypen:

Vævsprøve tages
til diagnosticering

Nyrekræft type
Nyrekræft type

Typer af nyrekræft

Procentvis fordeling af typer af nyrekræft blandt patienter diagnosticeret med nyrekræft i Danmark.

Diagram
Diagram

75%

clearcelle renalcellekarcinom

15%

papillært renalcellekarcinom type 1 og 2

4-5%

kromofobt renalcellekarcinom

5-6%

mindre hyppige typer som samlerørsrenalcelle-karcinom og uklassificerbart renalcellekarcinom

T

Beskriver størrelsen af
knuden, og hvor dybt den er
vokset.

N

Viser om der er spredning til
lymfeknuderne kaldet ‘nodes’.

M

Afslører om kræften har spredt
sig til andre organer.

Stadiebestemmelse

Kræften bliver stadiebestemt med TNM klassifikation. Stadiebogstavet fortæller, hvor udbredt kræften er.

T beskriver størrelsen af knuden – altså tumoren – og hvor dybt den er vokset. N viser, om der er spredning til lymfeknuderne – kaldet nodes. M står for metastaser, der betyder, at kræften har spredt sig til andre organer.

Lægen kan nu anvende type og stadie samt blodprøver og din almen tilstand til at vurdere prognosen og behandlingsmulighederne. Sammen vil I tilrettelægge et behandlingsforløb.

Se mere om behandling
Hvad er nyrekræft?
Typer og stadier af nyrekræft
Behandling af nyrekræft
Det fælles behandlingsvalg